Tarieven

Voor het gebruik van het programma  wordt een financiële bijdrage gevraagd die onder te verdelen is in éénmalige set-up kosten en maandelijkse abonnementskosten. De bijdragen zijn afhankelijk van de omvang van een kerkgemeente en van de modules waarvan gebruik gemaakt wordt. Het maandelijkse abonnement geeft de vrijheid om ongelimiteerd gebruik te maken van de gegevens in Doorea.

 

Het zelfstandig naamwoord –  Doorea – wordt in het oud-Grieks gebruikt voor een geschenk of gift aan de mens, afkomstig van God.

Dat sluit aan bij de beleving die wij bij de totstandkoming van Doorea hebben. Een geschenk bedoeld voor alle broeders en zusters in het christelijk geloof. Doorea wil toegankelijk zijn voor alle kerkelijke gemeenten, groot en klein.

De ontwikkeling van Doorea heeft geld gekost en duurt nog voort. Gebruik van Doorea brengt vaste en variabele kosten met zich mee. Op grond daarvan is een tarief als richtprijs vastgesteld dat daarmee redelijk in verhouding staat.

Doorea is opgebouwd uit diverse modules. Per gemeente kan een afweging gemaakt worden welke module wenselijk is. Bij een groeiende gemeente zal Doorea meegroeien en kunnen overige modules op elk gewenst moment naar keuze worden toegevoegd.

Klik op de volgende link voor een overzicht: Tarieven