De naam Doorea

Er worden door de Bijbelschrijvers diverse woorden gebruikt voor een geschenk: gift, cadeau, gave. Als zij het hebben over het geschenk van God – de Heilige Geest – reserveren zij daarvoor echter een bepaald woord, in het (oud) Grieks: doorea. In het Nederlands gebruiken we daarvoor het woord gave. Deze gave is verbonden aan de belofte van de Vader, de doop in de Heilige Geest. Dit zelfstandig naamwoord – gave, doorea – wordt in het Grieks dan ook niet gebruikt voor een ander geschenk dan een gift, afkomstig van God.

 

En dat sluit aan bij de beleving die de makers van dit programma hebben bij de totstandkoming ervan.