Doorea Kerkmanagement is opgebouwd uit de volgende modules:

 

Basismodule Doorea: Ledenadministratie

• Registratie namen, adressen, contactgegevens, pasfoto, belangrijke data, relaties van leden, gasten, bezoekers
• Pastorale Eenheden: gezin samenstellingen, woonverbanden
• Relaties: alle denkbare relaties eenvoudig en overzichtelijk
• Partner van, ouder/kind van, stiefouder/-kind van, pleegouder/-kind van, verzorger van, bevriend met, was partner van, enzovoorts
• Contacten eenvoudig te groeperen in willekeurig aan te maken groepen.
• Actuele overzichten maken met direct uit de database opvraagbare gegevens.
• Alle bekende gegevens exporteren naar Excel file.
• Alle adressen overzichtelijk zichtbaar op Google maps.
• Labels printen van één, veel of alle adressen of namen.
• Prentenboek met pasfoto’s van alle of selectie van contacten.
• Persoonlijke bibliotheek biedt mogelijkheid om foto’s en bestanden op individueel niveau op te slaan.

 

Module: Activiteiten aanmaak en registratie

• Activiteiten aanmaken
• Deelnemers registreren
• Activiteiten onder te brengen in willekeurig aantal categorieën
• Activiteiten waarvoor deelnemers zich kunnen aanmelden met of zonder financiële bijdrage
• Overzichten van deelnemers per activiteit kunnen direct in Doorea zichtbaar gemaakt worden, geëxporteerd worden naar Excel.
• Alle functies van basismodule zijn onmiddellijk beschikbaar voor bewerken van deelnemers lijsten

In combinatie met Module: front-end:
• Activiteiten zichtbaar in agenda en archief
• Aanmelden voor deelname via website
• Aan activiteit toegevoegde media (video, geluid, foto’s, pdf) beschikbaar voor bezoekers website

 

Module: Cursussen aanmaak en registratie

• Cursussen aanmaken
• Deelnemers registreren
• Cursussen onder te brengen in willekeurig aantal categorieën
• Cursussen waarvoor deelnemers zich kunnen aanmelden met of zonder financiële bijdrage
• Overzichten van deelnemers per cursus kunnen direct in Doorea zichtbaar gemaakt worden, geëxporteerd worden naar Excel.
• Alle functies van basismodule zijn onmiddellijk beschikbaar voor bewerken van deelnemers lijsten

In combinatie met Module: front-end:
• Cursussen zichtbaar in agenda en cursusoverzicht
• Aanmelden voor deelname via website
• Aan cursus toegevoegde media (video, geluid, foto’s, pdf) beschikbaar voor bezoekers website

 

Module: Kringen

Kringen is de verzamelnaam voor huiskringen, groeikringen, gemeentekringen, jeugdkringen, volwassenkringen enzovoorts
• Samenstelling van kringen met kringleden, kringleiders, coaches, enz
• Onderlinge verbanden tussen kringen
• Plaatsingslijsten
• Overzichten van kringleden per kring, groep van kringen, alle kringen kunnen direct in Doorea zichtbaar gemaakt worden of geëxporteerd worden naar Excel.
• Alle functies van basismodule zijn onmiddellijk beschikbaar voor bewerken van lijsten van kringleden.
• Persoonlijke kringen historie wordt bij ieder contact opgeslagen en is altijd direct opvraagbaar

In combinatie met Module: front-end:
• Gegevens van mede kringleden kunnen zichtbaar gemaakt worden in eigen account

 

Module: Bedieningen

Bedieningen is de verzamelnaam voor vrijwilligers, taken enzovoorts
• Samenstelling van teams met teamleden, teamleiders, enz
• Onderlinge verbanden tussen teams
• Overzichten van teamleden per team, groep van teams, alle teams kunnen direct in Doorea zichtbaar gemaakt worden of geëxporteerd worden naar Excel.
• Alle functies van basismodule zijn onmiddellijk beschikbaar voor bewerken van lijsten van teamleden.
• Persoonlijke bedieningen historie wordt bij ieder contact opgeslagen en is altijd direct opvraagbaar

In combinatie met Module: front-end:
• Gegevens van mede teamleden kunnen zichtbaar gemaakt worden in eigen account

 

Module: Kindergroepen

Kindergroepen zijn de groepen waarin jeugd is ingedeeld.
• Samenstelling van kindergroepen met kinderen
• Onderlinge verbanden tussen kindergroepen
• Overzichten van kinderen per kindergroep, groep van kindergroepen, alle kindergroepen kunnen direct in Doorea zichtbaar gemaakt worden of geëxporteerd worden naar Excel.
• Alle functies van basismodule zijn onmiddellijk beschikbaar voor bewerken van lijsten van kinderen.
• Persoonlijke kindergroep historie wordt bij ieder contact opgeslagen en is altijd direct opvraagbaar.

 

Module: Frontend website

Frontend website is de website welke bezocht wordt door leden en gasten en kan volgende tonen (per gemeente naar wens te selecteren):
1. Mijn account (na inloggen)
• Mijn account: alle naam, adres, geboortedatum en communicatie gegevens van betrokkene
• Mijn kring: namen, adressen, geboortedata, e-mail en telefoonnummers van mede-kringleden
• Mijn team: namen, adressen, geboortedata, e-mail en telefoonnummers van mede-teamleden
• Mijn gezin: namen, adressen, geboortedata, e-mail en telefoonnummers van gezinsleden
• Gemeentezaken: documenten en mededelingen van gemeente aan gemeenteleden
2. Cursusoverzicht
3. Activiteitenoverzicht
4. Archief

Inloggen zal aanmeldingsformulieren voor deelname aan cursussen en activiteiten automatisch voorzien van alle bekende gegevens van betrokkene.
Frontend website kan naam en uitstraling krijgen in overeenstemming met normale website van de gemeente, waardoor bezoekers onwetend heen en weer schakelen.

 

Module: Mailings

De mailer maakt het mogelijk om e-mails te versturen aan individuen, groepen of alle contacten.
• E-mails kunnen per keer geschreven worden of gebruik maken van opgeslagen e-mailsjablonen
• E-mailsjablonen worden samengesteld uit e-mailonderdelen
• E-mailsjablonen en onderdelen zijn oneindig vaak te (her)gebruiken
• E-mailonderdelen kunnen naar willekeur worden aangepast
• E-mailonderdelen kunnen bepaalde velden uit Doorea contacten aanroepen om e-mail te personaliseren
• E-mailsjablonen zijn te gebruiken voor automatische beantwoording of bevestiging van aanmeldingen voor cursus of activiteit, al dan niet gekoppeld aan betalingsmogelijkheid.
• Bijlagen kunnen worden toegevoegd aan de e-mail

 

Module: Betalingen (via iDEAL)

Modules cursussen en activiteiten bieden de mogelijkheid om een bijdrage in de kosten te vragen via de frontend website. De module Betalingen biedt tijdens het aanmeldproces een pagina aan met betaalmogelijkheden. De acceptatie van betalingen via iDEAL vereist een contract van de gemeente met een bank en iDEAL. De betaalpagina wordt overeenkomstig deze contract gegevens geprogrammeerd.

 

Module: Zorg vertrouwelijk

Zorg vertrouwelijk maakt het mogelijk om in een afgeschermde tab vertrouwelijke informatie op te slaan ten behoeve van geestelijke of medische begeleiding van een Doorea contact.
Inzage en bewerken van de zorgtab is beperkt tot de contact in Doorea die een ‘Doorea zorgrelatie’ met de vertrouweling heeft.
Middels hiërarchie in Zorgteam kunnen inzage- en bewerkingsbevoegdheden van teamleden worden toegekend aan superieuren.
Log bestand houdt bij wie wanneer wat heeft aangepast in de zorgtab van een vertrouweling.

 

Module: Zorg dossiers

Zorg dossiers biedt de mogelijkheid om dossiers aan te maken waaraan Doorea contacten als relatie gekoppeld worden. Deze contacten zijn zorgontvangers of confidenten en zorgverleners.
Inzage en bewerken van dossiers is beperkt tot de contacten in Doorea die een zorg verlenende relatie met betreffend dossier hebben.
Middels hiërarchie in Zorgteam kunnen inzage- en bewerkingsbevoegdheden van teamleden worden toegekend aan superieuren.
Log bestand houdt bij wie wanneer wat heeft aangepast in het dossier.