Ontstaan van Doorea

Er was behoefte aan een Nederlandstalig programma om gegevens van leden en bezoekers van de kerken vast te leggen en dezelfde gegevens te gebruiken voor de administratie van cursusboekingen, deelname aan activiteiten, huiskringen, bedieningen enzovoorts.

 

Doorea combineert op unieke wijze een uitvoerige ledenadministratie met cursusboekingen en activiteitenboekingen, bedieningen en kringen waarmee alle informatie in één programma wordt samengebracht en beschikbaar gesteld aan ieder die over de informatie dient te beschikken. Het resultaat is een web gebaseerd  programma, niet alleen geschikt voor evangelische kerken, maar voor kerken van verschillende denominaties.

 

Doorea reduceert de hoeveelheid administratieve handelingen tot wel 80 of 90 procent ten opzichte van een handmatige administratie met gelijktijdig een grotere accuratesse en actualiteit. Het ontlast de vrijwilligers en betaalde krachten die bij de administratie betrokken zijn.

 

Doorea is 24 uur per dag on-line en kan dus 24 uur per dag geraadpleegd worden vanaf elke computer met internet aansluiting. Zo zijn binnen de organisatie altijd alle actuele gegevens beschikbaar voor ieder die er over dient te beschikken.

Realisatie

Doorea is sinds 2010 in Nederland ontwikkeld en uitvoerig getest in samenwerking met De Meerkerk in Hoofddorp.

 

Visie

Doorea kerkmanagement is voortdurend in beweging en wil verder ontwikkelen en uitbreiden met extra modules.