Kaart

Middels de functie ‘kaart’  kan Doorea één of oneindig meer geselecteerde adressen zichtbaar maken in Google Maps. Deze functie kan onder andere nuttig zijn voor de samenstelling van kringen of anderszins samen te stellen groepen.

Door de markering in Google Maps aan te klikken worden de naam en het adres zichtbaar gemaakt.

Op de contact detail pagina is de kaart-functie eveneens beschikbaar om de locatie van het adres van de persoon, pastorale eenheid of organisatie in Google Maps zichtbaar te maken.

Kaart