Module: Zorg vertrouwelijk

Zorg vertrouwelijk maakt het mogelijk om in een afgeschermde tab vertrouwelijke informatie op te slaan ten behoeve van geestelijke of medische begeleiding van een Doorea contact.
Inzage en bewerken van de zorgtab is beperkt tot de contact in Doorea die een ‘Doorea zorgrelatie’ met de vertrouweling heeft.
Middels hiërarchie in Zorgteam kunnen inzage- en bewerkingsbevoegdheden van teamleden worden toegekend aan superieuren.
Log bestand houdt bij wie wanneer wat heeft aangepast in de zorgtab van een vertrouweling.