Doorea ontwikkelt extra mogelijkheden

Recente aanvullingen op Doorea:

  • Cursusboekingen: vanuit elke willekeurige website volledige cursusboekingen welke door Doorea geregistreerd en automatisch bevestigd worden.
  • Kringen: hiërarchie is ingebouwd om onderling verband tussen kringen inzichtelijk te maken.
  • Archief: vernieuwingen, verbeteringen of aanvullingen op het programma worden getoond op het dashboard en na lezing opgeslagen in het archief.
  • Bedieningen: hiërarchie van diverse bedieningen en hun relaties onderling visueel gemaakt.
  • Activiteiten: programma geschikt gemaakt om niet aan datum gebonden aanvragen en aanmeldingen te verwerken.
  • Contacten: eigen velden kunnen aan bestaande velden worden toegevoegd.
  • Prentenboek functie stelt album samen met fotos van elke gewenste groep contacten in Doorea.
  • Kindergroepen maakt indeling van kinderen in groepen inzichtelijk
  • Zorgmodule geeft mogelijkheid om vertrouwelijke informatie achter afgeschermde tab op te slaan of zorgdossiers aan te maken en te beheren