Module: Zorg dossiers

Zorg dossiers biedt de mogelijkheid om dossiers aan te maken waaraan Doorea contacten als relatie gekoppeld worden. Deze contacten zijn zorgontvangers of confidenten en zorgverleners.
Inzage en bewerken van dossiers is beperkt tot de contacten in Doorea die een zorg verlenende relatie met betreffend dossier hebben.
Middels hiërarchie in Zorgteam kunnen inzage- en bewerkingsbevoegdheden van teamleden worden toegekend aan superieuren.
Log bestand houdt bij wie wanneer wat heeft aangepast in het dossier.