Basismodule Doorea: Ledenadministratie

• Registratie namen, adressen, contactgegevens, pasfoto, belangrijke data, relaties van leden, gasten, bezoekers
• Pastorale Eenheden: gezin samenstellingen, woonverbanden
• Relaties: alle denkbare relaties eenvoudig en overzichtelijk
• Partner van, ouder/kind van, stiefouder/-kind van, pleegouder/-kind van, verzorger van, bevriend met, was partner van, enzovoorts
• Contacten eenvoudig te groeperen in willekeurig aan te maken groepen.
• Actuele overzichten maken met direct uit de database opvraagbare gegevens.
• Alle bekende gegevens exporteren naar Excel file.
• Alle adressen overzichtelijk zichtbaar op Google maps.
• Labels printen van één, veel of alle adressen of namen.
• Prentenboek met pasfoto’s van alle of selectie van contacten.
• Persoonlijke bibliotheek biedt mogelijkheid om foto’s en bestanden op individueel niveau op te slaan.