Module: Mailings

De mailer maakt het mogelijk om e-mails te versturen aan individuen, groepen of alle contacten.
• E-mails kunnen per keer geschreven worden of gebruik maken van opgeslagen e-mailsjablonen
• E-mailsjablonen worden samengesteld uit e-mailonderdelen
• E-mailsjablonen en onderdelen zijn oneindig vaak te (her)gebruiken
• E-mailonderdelen kunnen naar willekeur worden aangepast
• E-mailonderdelen kunnen bepaalde velden uit Doorea contacten aanroepen om e-mail te personaliseren
• E-mailsjablonen zijn te gebruiken voor automatische beantwoording of bevestiging van aanmeldingen voor cursus of activiteit, al dan niet gekoppeld aan betalingsmogelijkheid.
• Bijlagen kunnen worden toegevoegd aan de e-mail