Groeperen

Eén of alle door gebruiker geselecteerde personen kunnen toegevoegd worden aan een bestaande of nieuw te vormen groep. Dit stelt de gebruiker in staat om naar eigen inzicht groepen samen te stellen. Te denken valt aan groepen die gevormd worden door personen uit verschillende overzichten of groepen met personen die voor korte of lange periode een samenwerkingsverband vormen of als geheel moeten worden geadresseerd. Personen kunnen ten alle tijde uit groepen worden verwijderd, of de hele groep kan worden verwijderd.