Gemeentezaken

Gemeentezaken zijn onderwerpen of gebeurtenissen waarvan het wenselijk is dat ze bij de gegevens van een ingeschrevene bewaard blijven. Zij kunnen per kerkgemeente variëren. Enkele voorbeelden zijn doopdatum, datum van opdragen, deelname aan een cursus.

Door de functie ‘Gemeentezaken’ kan de datum van de gebeurtenis of deelname in één handeling bij de hele groep geselecteerden worden ingevoerd..