Overzichten

Overzichten samenstellen binnen Doorea is eenvoudig, uitgebreid en oneindig.

  • Overzichten van bezoekers opgedeeld in leeftijdsgroepen, regio’s, verjaardagen, relaties, bedieningen, kringen, jubilea enzovoorts.
  • Alle overzichten worden getoond binnen Doorea en zijn geschikt om binnen Doorea te bewerken, printen of emails te versturen.
  • Alle overzichten kunnen vanuit Doorea eveneens geëxporteerd worden naar Excel omgeving. Daar kunnen ze naar eigen inzicht gebruikt worden voor velerlei doeleinden.