Module: Kringen

Kringen is de verzamelnaam voor huiskringen, groeikringen, gemeentekringen, jeugdkringen, volwassenkringen enzovoorts
• Samenstelling van kringen met kringleden, kringleiders, coaches, enz
• Onderlinge verbanden tussen kringen
• Plaatsingslijsten
• Overzichten van kringleden per kring, groep van kringen, alle kringen kunnen direct in Doorea zichtbaar gemaakt worden of geëxporteerd worden naar Excel.
• Alle functies van basismodule zijn onmiddellijk beschikbaar voor bewerken van lijsten van kringleden.
• Persoonlijke kringen historie wordt bij ieder contact opgeslagen en is altijd direct opvraagbaar

 

In combinatie met Module: front-end:
• Gegevens van mede kringleden kunnen zichtbaar gemaakt worden in eigen account